Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra uppeldisfr.menntun

Á Seltjarnarnesi er lögð áhersla á að reka góða skóla þar sem boðið er upp á metnaðarfullt og framsækið skólastarf, sem byggir á góðu starfsumhverfi. Áhersla er lögð á að mæta þörfum nemenda og ýta undir hæfileika þeirra. Góð samskipti og samstarf starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila er forsenda þess að vel takist til við að byggja upp gott og mannvænt samfélag. Lögð er áhersla á samvinnu milli skólanna, samfelldan skóladag nemenda og öruggt umhverfi.

 

Grunnskóli Seltjarnarness

Í Grunnskóla Seltjarnarness eru um 580 nemendur, en hann er rekinn á tveimur starfsstöðvum, í Mýrarhúsaskóla (1.-6. bekkur) og Valhúsaskóla (7.-10. bekkur). Í Skólaskjóli/frístund, lengdri viðveru fyrir nemendur í 1.-4. bekk eru um 180 nemendur. Við skólann starfa um 100 manns og hefur skólinn á að skipa reynslumiklu og hæfu starfsfólki. Skólinn starfar samkvæmt hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar, uppeldisstefnu sem stuðlar að jákvæðum samskiptum, hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og þroskar jákvætt gildismat. Einkunnarorð hans eru virðing - ábyrgð - vellíðan og er lögð áhersla á að þau einkenni skólastarfið. Skólinn er í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Seltjarnarness, félagsmiðstöðina Selið og íþróttafélagið Gróttu.

 

Þroskaþjálfi eða starfsmaður með aðra uppeldisfr.menntun, fullt starf í afleysingum næsta skólaár

 

Menntunar og hæfniskröfur

· Þroskaþjálfamenntun og leyfi til að nota starfsheitið þroskaþjálfi eða önnur uppeldisfræðimenntun

· Reynsla af starfi í grunnskóla æskileg

 

Helstu verkefni og ábyrgð

· Skipulagning og framkvæmd sértækra verkefna og sérhæfðrar þjálfunar.

· Þjálfun nemenda í samráði við aðra fagaðila

· Ráðgjöf til starfsfólks

 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við Kennarasamband Íslands.

 

Upplýsingar um starfið veitir Ólína Thoroddsen skólastjóri olina.thoroddsen@seltjarnarnes.is  í síma 5959200.

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir http://www.seltjarnarnes.is-Störf í boði

Ráðið verður í stöðuna f.o.m. 1. febrúar 2022. Umsóknarfrestur er til 28. janúar 2022.

Deila starfi