Leikskólakennari, fullt starf

Leikskóli Seltjarnarness

 

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining með um 230 börnum. Í skólanum eru 12 deildir á fjórum starfsstöðvum, Mánabrekku, Sólbrekku og Fögrubrekku við Suðurströnd og Holti í Seltjarnarneskirkju. Í skólanum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að hjálpa sér sjálf eftir því sem þroski þeirra og geta leyfir og þau styrkt til sjálfshjálpar í öllum þáttum daglegs lífs. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins því samkvæmt hugmyndafræði leikskóla lærir barn mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi.

 

 

Leikskólakennari, fullt starf

 

Menntunar og hæfniskröfur

  • Leikskólakennaramenntun og starfsleyfi sem leikskólakennari eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi.
  • Reynsla af starfi í leikskóla æskileg.

 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

 

Upplýsingar um starfið veitir Soffía Guðmundsdóttir, leikskólastjóri, soffiag@seltjarnarnes.is í síma 5959-280/290.

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir http://www.seltjarnarnes.is-Störf í boði

Ráðið verður í stöðuna f.o.m 1. ágúst 2019.

Umsóknarfrestur er t.o.m. 9. júní 2019.

 

Deila starfi