Leikskólakennari / Þroskaþjálfi

Gildi Leikskóla Seltjarnarness eru jákvæðni, virðing og fagmennska. Þessi gildi hefur starfsmannahópurinn sameinast um að starfa eftir og eru þau höfð að leiðarljósi í öllu starfi skólans.

 

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Skipuleggur sérkennslu á viðkomandi deild í samvinnu við deildarstjóra og sérkennslustjóra og leiðbeinir starfsfólki deildarinnar þannig að starfsfólkið taki þátt í kennslu barna sem þurfa sérkennslu.
 • Gerir skriflegar einstaklingsnámskrár fyrir hvert barn sem nýtur sérkennslu á deildinni í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra.
 • Sér um að einstaklingsnámskrám sé framfylgt og þær endurmetnar í samráði við deildarstjóra og sérkennslustjóra.
 • Veitir börnum sem þurfa á sérkennslu að halda sérstaka aðstoð og kennslu.
 • Gætir þess að barn sem nýtur sérkennslu einangrist ekki heldur sé hluti af hópnum og eigi hlutdeild í leikskólastarfinu.
 • Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu á deildinni og situr fundi og viðtöl með þeim.
 • Önnur verkefni skv. starfslýsingu og sem yfirmaður felur starfsmanni.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf sem kennari (Leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Reynsla af sambærilegu starfi kostur
 • Færni í samskiptum og samstarfshæfileikar
 • Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og faglegur metnaður
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg

 

Fríðindi í starfi:

 • Heilsuræktarstyrkur
 • Samgöngustyrkur
 • Forgangur á leikskóla
 • Bókasafnskort
 • Sundkort

 

Fáist ekki starfsmenn með leyfisbréf til kennslu, kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling eða einstakling með reynslu af starfi með börnum, sbr. lög nr. 95/2019. Við hvetjum áhugasama til að sækja um, þó þeir hafi ekki kennsluréttindi.

Skilyrði er að viðkomandi hafi hreint sakavottorð.

 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru öll kyn hvött til að sækja um.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélög.

Umsóknum ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar undir seltjarnarnes.is - Störf í boði.

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til og með 2. október 2023.

 

Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining með um 220 börnum. Í skólanum eru 12 deildir á þremur starfsstöðvum, Mánabrekku, Sólbrekku og Fögrubrekku við Suðurströnd og Holti í Seltjarnarneskirkju. Í skólanum er lögð áhersla á að börn fái tækifæri til að hjálpa sér sjálf eftir því sem þroski þeirra og geta leyfir og þau styrkt til sjálfshjálpar í öllum þáttum daglegs lífs. Leikurinn er hornsteinn leikskólastarfsins því samkvæmt hugmyndafræði leikskóla lærir barn mest og best í leik og samskiptum við börn og fullorðna í frjóu og skapandi umhverfi.

 

 

Deila starfi